|Polski

Ulubione

Help Center

Polityka Prywatności

Poważnie traktujemy Twoją prywatność, a niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób https://www.rcmomnet.com/ (łącznie „my”, „nas” lub „nasz”) gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i przetwarzamy Twoje informacje.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe to informacje, które można wykorzystać do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe obejmują również dane anonimowe, które są powiązane z informacjami, które można wykorzystać do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe nie obejmują danych, które zostały nieodwracalnie zanonimizowane lub zagregowane w taki sposób, że nie mogą już umożliwiać nam, w połączeniu z innymi informacjami lub w inny sposób, identyfikacji użytkownika.

Promowanie bezpieczeństwa i ochrony

Przestrzegamy zasad legalności, legalności i przejrzystości, wykorzystujemy i przetwarzamy jak najmniej danych w ograniczonym zakresie oraz podejmujemy środki techniczne i administracyjne w celu ochrony bezpieczeństwa danych. Używamy danych osobowych, aby pomóc w weryfikacji kont i aktywności użytkowników, a także w celu promowania bezpieczeństwa i ochrony, na przykład poprzez monitorowanie oszustw i badanie podejrzanych lub potencjalnie nielegalnych działań lub naruszeń naszych warunków lub zasad. Takie przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na zapewnieniu bezpieczeństwa naszych produktów i usług.

Oto opis rodzajów danych osobowych, które możemy gromadzić i jak możemy je wykorzystywać:

Jakie dane osobowe zbieramy

ⅰ. Dane, które podajesz:

Zbieramy dane osobowe, które podajesz, gdy korzystasz z naszych produktów i usług lub w inny sposób wchodzisz z nami w interakcje, na przykład podczas tworzenia konta, kontaktowania się z nami, udziału w ankiecie online, korzystania z naszej pomocy online lub narzędzia czatu online. Jeśli dokonujesz zakupu, zbieramy dane osobowe w związku z zakupem. Dane te obejmują dane dotyczące płatności, takie jak numer karty kredytowej lub debetowej i inne informacje o karcie oraz inne informacje dotyczące konta i uwierzytelnienia, a także dane rozliczeniowe, dane do wysyłki i dane kontaktowe.

ⅱ. Dane dotyczące korzystania z naszych usług i produktów:

Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, możemy gromadzić dane dotyczące rodzaju używanego urządzenia, unikalnego identyfikatora urządzenia, adresu IP urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju używanej przeglądarki internetowej, informacji o użytkowaniu, informacji diagnostycznych oraz informacje o lokalizacji z lub na temat komputerów, telefonów lub innych urządzeń, na których instalujesz lub uzyskujesz dostęp do naszych produktów lub usług. Jeśli to możliwe, nasze usługi mogą wykorzystywać GPS, Twój adres IP i inne technologie do określania przybliżonej lokalizacji urządzenia, co pozwala nam ulepszać nasze produkty i usługi.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystujemy dane osobowe w celu dostarczania, ulepszania i rozwijania naszych produktów i usług, komunikowania się z Tobą, oferowania ukierunkowanych reklam i usług oraz ochrony nas i naszych klientów.

ⅰ. Dostarczanie, ulepszanie i rozwijanie naszych produktów i usług:

Używamy danych osobowych, aby dostarczać, ulepszać i rozwijać nasze produkty, usługi i reklamy. Obejmuje to wykorzystywanie danych osobowych do celów takich jak analiza danych, badania i audyty. Takie przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na oferowaniu Państwu produktów i usług oraz ciągłości działania. Jeśli weźmiesz udział w konkursie lub innej promocji, możemy wykorzystać podane przez Ciebie dane osobowe do administrowania tymi programami. Niektóre z tych działań mają dodatkowe zasady, które mogą zawierać dodatkowe informacje o tym, jak wykorzystujemy dane osobowe, dlatego zachęcamy do uważnego przeczytania tych zasad przed przystąpieniem do nich.

ⅱ. Komunikacja z Tobą:

Za Twoją uprzednią wyraźną zgodą możemy wykorzystywać dane osobowe do wysyłania Ci komunikatów marketingowych dotyczących naszych własnych produktów i usług, komunikowania się z Tobą w sprawie Twojego konta lub transakcji oraz informowania Cię o naszych zasadach i warunkach. Jeśli nie chcesz już otrzymywać wiadomości e-mail w celach marketingowych, skontaktuj się z nami, aby zrezygnować. Możemy również wykorzystywać Twoje dane do przetwarzania i odpowiadania na Twoje prośby, gdy się z nami kontaktujesz. Za Twoją uprzednią wyraźną zgodą możemy udostępniać Twoje dane osobowe partnerom zewnętrznym, którzy mogą przesyłać Ci komunikaty marketingowe dotyczące ich produktów i usług. Za Twoją uprzednią wyraźną zgodą możemy wykorzystywać dane osobowe w celu personalizacji Twojego doświadczenia z naszymi produktami i usługami oraz na stronach internetowych i aplikacjach stron trzecich oraz w celu określenia skuteczności naszych kampanii promocyjnych.

UWAGA: W przypadku dowolnego opisanego powyżej wykorzystania Twoich danych, które wymaga Twojej uprzedniej wyraźnej zgody, pamiętaj, że możesz wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami.

Definicja „ciasteczek”

Pliki cookie to małe fragmenty tekstu służące do przechowywania informacji w przeglądarkach internetowych. Pliki cookie są szeroko stosowane do przechowywania i odbierania identyfikatorów oraz innych informacji na komputerach, telefonach i innych urządzeniach. Do podobnych celów używamy również innych technologii, w tym danych przechowywanych w Twojej przeglądarce internetowej lub urządzeniu, identyfikatorów powiązanych z Twoim urządzeniem i innego oprogramowania. W niniejszym oświadczeniu dotyczącym plików cookie wszystkie te technologie określamy jako „pliki cookie”.

Korzystanie z plików cookie

Używamy plików cookie, aby dostarczać, chronić i ulepszać nasze produkty i usługi, na przykład poprzez personalizację treści, oferowanie i mierzenie reklam, zrozumienie zachowań użytkowników i zapewnianie bezpieczniejszego korzystania. Należy pamiętać, że określone pliki cookie, których możemy używać, różnią się w zależności od konkretnych stron internetowych i usług, z których korzystasz.

Ujawnienie danych osobowych

Udostępniamy określone dane osobowe partnerom strategicznym, którzy współpracują z nami w celu dostarczania naszych produktów i usług lub pomagają nam sprzedawać klientom. Dane osobowe będą udostępniane przez nas tym firmom wyłącznie w celu dostarczania lub ulepszania naszych produktów, usług i reklamy; nie będą udostępniane stronom trzecim do ich własnych celów marketingowych bez Twojej uprzedniej wyraźnej zgody.

Ujawnianie lub przechowywanie, przesyłanie i przetwarzanie danych

ⅰ. Wypełnienie obowiązków prawnych:

Ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub kraju, w którym mieszka użytkownik, istnieją lub miały miejsce określone akty prawne i konieczne jest spełnienie określonych obowiązków prawnych. Przetwarzanie danych osobowych mieszkańców EOG ---Jak opisano poniżej, jeśli mieszkasz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych będzie uzasadnione: Zawsze, gdy potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, takie przetwarzanie będzie uzasadnione zgodnie z art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) („RODO”).

ⅱ. W celu rozsądnego wdrożenia lub zastosowania tego artykułu:

Możemy udostępniać dane osobowe wszystkim powiązanym z nami firmom. W przypadku fuzji, reorganizacji, przejęcia, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, wydzielenia, przeniesienia, sprzedaży lub zbycia całości lub części naszej działalności, w tym w związku z jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym lub podobnym, możemy przenieść wszelkie i wszystkie dane osobowe odpowiedniej stronie trzeciej. Możemy również ujawnić dane osobowe, jeśli w dobrej wierze stwierdzimy, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony naszych praw i skorzystania z dostępnych środków prawnych, egzekwowania naszych warunków, prowadzenia dochodzenia w sprawie oszustwa lub ochrony naszych operacji lub użytkowników.

ⅲ. Zgodność z prawem i bezpieczeństwo lub ochrona innych praw

Ujawnienie danych osobowych może być konieczne – na mocy prawa, procesu prawnego, postępowania sądowego i/lub wniosków władz publicznych i rządowych w kraju zamieszkania użytkownika lub poza nim. Możemy również ujawnić dane osobowe, jeśli uznamy, że ze względu na bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inne kwestie o znaczeniu publicznym ujawnienie jest konieczne lub właściwe.

Dzieci

Nasze produkty i usługi są przeznaczone dla osób pełnoletnich. W związku z tym nie zbieramy świadomie, nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy danych dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe dziecka poniżej 16 roku życia lub równoważnego minimalnego wieku w zależności od jurysdykcji, podejmiemy kroki w celu usunięcia dane tak szybko, jak to możliwe. Prosimy o niezwłoczny kontakt, jeśli dowiesz się, że dziecko poniżej 16 roku życia przekazało nam dane osobowe.

Twoje prawa

Podejmujemy uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są dokładne, kompletne i aktualne. Masz prawo dostępu, poprawiania lub usuwania danych osobowych, które zbieramy. Masz również prawo w dowolnym momencie ograniczyć lub sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym i standardowym formacie. Możesz wnieść skargę do właściwego organu ochrony danych w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Aby chronić prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, możemy zażądać od Ciebie danych, które pozwolą nam potwierdzić Twoją tożsamość i prawo dostępu do takich danych, a także wyszukać i udostępnić Ci przechowywane przez nas dane osobowe. Istnieją przypadki, w których obowiązujące przepisy prawa lub wymogi regulacyjne zezwalają nam lub wymagają od nas odmowy udostępnienia lub usunięcia niektórych lub wszystkich przechowywanych przez nas danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami, aby skorzystać ze swoich praw. Odpowiemy na Twoją prośbę w rozsądnym terminie, aw każdym razie w czasie krótszym niż 30 dni.

Strony internetowe i usługi osób trzecich

Gdy klient korzysta z łącza do strony internetowej osoby trzeciej, która jest z nami powiązana, nie przyjmujemy żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za taką politykę ze względu na politykę prywatności strony trzeciej. Nasze strony internetowe, produkty i usługi mogą zawierać łącza lub możliwość uzyskania dostępu do stron internetowych, produktów i usług stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności stosowane przez te strony trzecie ani za informacje lub treści, które zawierają ich produkty i usługi. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie danych gromadzonych przez nas za pośrednictwem naszych produktów i usług. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności dowolnej strony trzeciej przed przystąpieniem do korzystania z ich stron internetowych, produktów lub usług.

Bezpieczeństwo, integralność i przechowywanie danych

Stosujemy rozsądne techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę i zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do Twoich danych oraz prawidłowe wykorzystanie gromadzonych przez nas danych. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Możemy okresowo zmieniać niniejszą Politykę prywatności, aby nadążać między innymi za nowymi technologiami, praktykami branżowymi i wymogami regulacyjnymi. Dalsze korzystanie z naszych produktów i usług po dacie wejścia w życie Polityki prywatności oznacza akceptację zmienionej Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się ze zmienioną Polityką prywatności skontaktuj się z nami, powstrzymaj się od korzystania z naszych produktów lub usług i skontaktuj się z nami, aby zamknąć wszelkie utworzone konta.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub jej wdrażania, możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: service@rcmoment.com

Ostatnio oglądane

NASZE STRONY UCHWYTU PLIKÓW COOKIE

RCMOMENT wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić najlepszą jakość zakupów. Jeśli będziesz nadal korzystać z naszych usług lub założyć nowe konto, założymy, że akceptujesz naszą Politykę prywatności.

Powiedz nam, który produkt chcesz kupować grupowo

Click the refresh verification code