|Polski

Ulubione

Help Center

ZASADY I WARUNKI

Witamy na stronie www.Rcmoment.com! Wszystkie informacje, narzędzia i usługi świadczone przez Rcmoment Tobie, użytkownikowi, są uwarunkowane akceptacją przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i uwag określonych w niniejszym dokumencie. Ten dokument jest prawnie wiążącą umową między Tobą jako użytkownikiem (użytkownikami) Witryny (zwanym dalej „Ty”, „Twój” lub „Użytkownik”) a podmiotem Rcmoment.com wymienionym poniżej (określanym jako „my” , dalej „nasz” lub „Rcmoment.com”).

ROZDZIAŁ 1 – ZASTOSOWANIE I AKCEPTACJA WARUNKÓW
1. Odwiedzając stronę internetową Rcmoment i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki korzystania z usługi”, „Warunki”), tego dokumentu i innych zasady i zasady witryny są dalej łącznie określane jako „Warunki”, w tym te dodatkowe warunki i zasady tutaj Cytowane i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny, w tym między innymi przeglądarek, dostawców, klientów, handlowców i/lub autorów treści. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami świadczenia usług przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny internetowej lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do witryny ani korzystać z żadnych usług.
2. Zgadzając się na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że osiągnąłeś pełnoletniość w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś nam swoją zgodę na zezwolenie którejkolwiek z nieletnich osób pozostających na Twoim utrzymaniu na korzystanie z tej witryny. Nie możesz używać naszych Produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów ani korzystać z Usług z naruszeniem jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
3. Nie możesz przesyłać żadnych robaków ani wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym. Naruszenie lub złamanie któregokolwiek z tych warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia usługi.
4. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Rcmoment.com może zmienić dowolne Warunki w dowolnym momencie, publikując odpowiednie zmienione i przekształcone Warunki w Witrynie. Kontynuując korzystanie z Usług lub Witryny, zgadzasz się, że zmienione Warunki będą miały do Ciebie zastosowanie.
5. Jeśli Rcmoment.com opublikował lub dostarczył tłumaczenie angielskiej wersji Warunków, zgadzasz się, że tłumaczenie jest dostarczane wyłącznie dla wygody i że angielska wersja językowa będzie regulować Twoje korzystanie z Usług lub Witryny.
6. Możesz zostać poproszony o zawarcie oddzielnej umowy, zarówno online, jak i offline, z Rcmoment.com lub naszym podmiotem stowarzyszonym na dowolną Usługę („Umowy dodatkowe”). W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niespójności między Warunkami a Umową dodatkową, Umowa dodatkowa ma pierwszeństwo przed Warunkami tylko w odniesieniu do danej Usługi.
7. Warunki nie mogą być inaczej modyfikowane, chyba że na piśmie przez upoważnionego przedstawiciela Rcmoment.com.
8. 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez konieczności uzasadniania przyczyny zwrotu.

ROZDZIAŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE
1. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi komukolwiek w dowolnym czasie iz dowolnego powodu.
2. Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem informacji o kartach kredytowych) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisję przez różne sieci; b) zmiany mające na celu dostosowanie i dostosowanie do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas transmisji przez sieć.
3. Zgadzasz się nie kopiować, reprodukować, powielać, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi, dostępu do Usługi ani żadnych danych kontaktowych na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez naszego wyraźnego pisemnego pozwolenie.
4. Nagłówki użyte w niniejszej umowie służą wyłącznie wygodzie i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze warunki.

ROZDZIAŁ 3 – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI
1. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje podane na tej stronie są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne. Materiały na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych informacji i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.

2. Ta strona internetowa może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie naszej strony internetowej pod kątem zmian.


ROZDZIAŁ 4 - MODYFIKACJE USŁUG I CEN
1.Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub dowolnej jej części lub treści) w dowolnym momencie i bez powiadomienia.
3. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 — PRODUKTY LUB USŁUGI (JEŚLI DOTYCZY)
1. Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i mogą być zwracane lub wymieniane wyłącznie zgodnie z naszą polityką zwrotów.
2. Dołożono wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować kolory i zdjęcia produktów występujących w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że kolory wyświetlane na monitorze komputera będą dokładne.
3. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do dowolnej osoby, obszaru geograficznego lub jurysdykcji. W indywidualnych przypadkach możemy skorzystać z tego prawa. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące jakichkolwiek produktów lub usług oferowanych na tej stronie są nieważne tam, gdzie są zabronione.
4. Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, ani że jakiekolwiek błędy w Usługach zostaną poprawione.

SEKCJA 6 — DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O ROZLICZENIACH I KONCIE
1. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy złożenia u nas zamówienia. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub przy użyciu tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. Jeśli zmienimy lub anulujemy zamówienie, możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z e-mailem i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym podczas składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego osądu wydają się być złożone przez odsprzedawców, odsprzedawców lub dystrybutorów.
2. Zgadzasz się na podanie aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numeru karty kredytowej oraz daty ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoją transakcję i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.
3. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką zwrotów.

ROZDZIAŁ 7 — NARZĘDZIA OPCJONALNE
Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie monitorujemy ani nie mamy żadnej kontroli ani danych wejściowych. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „w stanie, w jakim się znajdują” i „w miarę dostępności” bez gwarancji, reprezentacji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek odpowiedzialność wynikającą lub związaną z korzystaniem przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich. Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem Witryny odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko i według własnego uznania i powinieneś upewnić się, że zapoznałeś się i zatwierdziłeś warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego zewnętrznego dostawcę. W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem Witryny (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi również podlegają niniejszym Warunkom świadczenia usług.

SEKCJA 8 — LINKI OSÓB TRZECICH
Niektóre treści, produkty i usługi oferowane za pośrednictwem naszych Usług mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich. Linki stron trzecich na tej stronie mogą kierować Cię do stron osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności oraz nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakąkolwiek inną transakcją związaną z witryną strony trzeciej. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami osób trzecich oraz upewnienie się, że są one zrozumiałe przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów osób trzecich należy kierować do osób trzecich.


ROZDZIAŁ 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, INFORMACJE ZWROTNE I INNE KOMENTARZE
1. Jeśli na naszą prośbę prześlesz określone zgłoszenia (np. wpisy) lub w przypadku braku naszej prośby prześlesz pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (łącznie „Komentarze”), zgadzasz się, że możemy edytować, powielać, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie Komentarze, które nam prześlesz, w dowolnym momencie i bez ograniczeń. Nie jesteśmy zobowiązani do (1) zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) zrekompensować wszelkie komentarze; (3) odpowiadać na wszelkie komentarze.
2. Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną dowolnej strony praw lub niniejszych Warunków świadczenia usług.
3. Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, moralnych lub innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów ani wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które może w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać, że nie jesteś sobą, ani w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek Komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne komentarze zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie.

ROZDZIAŁ 10 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA
1. Od czasu do czasu informacje w naszej Witrynie lub Usługach mogą zawierać błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia związane z opisami produktów, cenami, promocjami, ofertami, kosztami wysyłki produktów, czasem transportu i dostępnością. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień w dowolnym momencie bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia), jeśli jakiekolwiek informacje w Usługach lub powiązanej witrynie internetowej są niedokładne.
2. Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, poprawiania lub wyjaśniania informacji w Usługach lub jakichkolwiek powiązanych witrynach internetowych, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Niezastosowanie określonej daty aktualizacji lub odświeżenia w Usłudze lub jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej będzie uważane za wskazanie, że wszystkie informacje w Usłudze lub jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały poprawione lub zaktualizowane.

SEKCJA 11 - ZABRONIONE UŻYTKOWANIE
Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach korzystania z usługi, nie możesz korzystać z tej witryny ani jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniać inne osoby do dokonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek nielegalnych działaniach; (c) naruszać jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych ustaw, zasad, praw lub rozporządzeń lokalnych; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa innych osób; (e) nękać ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, rasę, pochodzenie etniczne, wiek, narodowość lub niepełnosprawność, obelżywe, znieważające, krzywdzące, zniesławiające, zniesławiające, poniżające, zastraszające lub dyskryminujące; (f) podawać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłać lub przesyłać wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może w jakikolwiek sposób wykorzystywać, wpływać na funkcjonalność lub działanie Usług lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) zbierać ani śledzić danych osobowych innych osób; (i) spam, phishing, phishing, spoofing, spidering, crawling lub scraping; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; (k) zakłócać lub obchodzić zabezpieczenia Usług lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania naruszania przez użytkownika jakiegokolwiek zabronionego korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej. (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; (k) zakłócać lub obchodzić zabezpieczenia Usług lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania naruszania przez użytkownika jakiegokolwiek zabronionego korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej. (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; (k) zakłócać lub obchodzić zabezpieczenia Usług lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania naruszania przez użytkownika jakiegokolwiek zabronionego korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej.


SEKCJA 12 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów. Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z Usług, będą dokładne lub wiarygodne. Zgadzasz się, że możemy od czasu do czasu usuwać Usługi na czas nieokreślony lub anulować usługi w dowolnym momencie bez powiadomienia. Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub niemożność korzystania z usługi odbywa się na własne ryzyko. Usługi oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem usług (o ile nie zostało to wyraźnie określone przez nas) są dostarczane do użytku „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszystkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszalności. Przesłane lub w inny sposób udostępnione za pośrednictwem Usług, nawet jeśli zostały poinformowane o takiej możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

ROZDZIAŁ 13 - ZOBOWIĄZANIE KLIENTA DO WŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU
Kupując nasz produkt, Ty, klient, niniejszym zobowiązujesz się do używania produktu zgodnie z instrukcjami, w tym między innymi do zapewnienia, że nikt nie ma kontaktu z naszym produktem poprzez smakowanie lub spożywanie go oraz że w przypadku jakiegokolwiek podrażnienia skóry wystąpi, klient musi wyrazić zgodę na zaprzestanie używania produktu i natychmiastowe umycie rąk lub odsłonięte miejsce oraz zapewnienie, że to samo stanie się z każdym użytkownikiem produktu innym niż klient. Klient zobowiązuje się i ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że takie informacje są przekazywane i egzekwowane każdemu, kto korzysta z produktów, które Klient kupuje od nas. Firma Rcmoment nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niewłaściwe użycie produktów lub potencjalną reakcję alergiczną jakiegokolwiek rodzaju na nasze produkty, a taka odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na nabywcy naszych produktów.

SEKCJA 14 - TRANSPORT
Rcmoment zastrzega sobie prawo do skorzystania z alternatywnej firmy spedycyjnej lub metody wybranej przez klienta. Rcmoment nie może zagwarantować dostawy ekspresowej, takiej jak dostawa z dnia na dzień lub dwa dni, i zastrzega sobie prawo do skorzystania z wybranej przez nas metody dostawy. Jeśli przed złożeniem zamówienia uzgodniono wysyłkę kurierską drogą e-mailową, dołożymy wszelkich starań, aby uwzględnić takie prośby, ale nadal nie możemy zagwarantować wyniku takiej uprzedniej umowy dotyczącej wysyłki kurierskiej.

ROZDZIAŁ 15 - ROZWIĄZANIE
We wszystkich przypadkach zobowiązania i zobowiązania stron powstałe przed datą rozwiązania Umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy. Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do momentu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych usług lub zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej. Możemy również rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, jeśli naszym wyłącznym osądem nie dotrzymałeś lub podejrzewamy, że nie dotrzymałeś któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług i pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne pieniądze do wypowiedzenia włącznie. data; i/lub może odpowiednio odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub dowolnej ich części).


ROZDZIAŁ 16 - POSTANOWIENIA
1. Z zastrzeżeniem wszelkich dodatkowych umów, Warunki stanowią całość umowy między Tobą a Rcmoment.com w odniesieniu do korzystania z Witryny i Usług i regulują je, zastępując wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne umowy dotyczące tego samego przedmiotu w niniejszym dokumencie.
2. Rcmoment.com i Ty jesteście niezależnymi kontrahentami, a żadne relacje agencyjne, partnerskie, joint venture, pracownik-pracodawca lub franczyzodawca-franczyzobiorca nie są zamierzone ani tworzone przez Warunki.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie zostanie usunięte, a pozostałe postanowienia zachowają ważność i będą egzekwowane.
4. Nagłówki służą wyłącznie celom informacyjnym iw żaden sposób nie definiują, nie ograniczają, nie interpretują ani nie opisują zakresu lub zakresu takiej sekcji.
5. Niewyegzekwowanie przez Rcmoment.com jakiegokolwiek prawa lub zaniechanie działania w odniesieniu do naruszenia przez Ciebie Warunków nie będzie stanowić zrzeczenia się tego prawa ani zrzeczenia się prawa Rcmoment.com do działania w odniesieniu do kolejnych lub podobnych naruszeń.
6. Rcmoment.com ma prawo do przeniesienia Warunków (w tym wszystkich naszych praw, tytułów, korzyści, interesów, zobowiązań i obowiązków wynikających z Warunków na dowolną osobę lub podmiot (w tym wszelkie podmioty stowarzyszone Rcmoment.com). Możesz nie cedować, w całości ani w części, Warunków na żadną osobę lub podmiot.
7. Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z Twoją wizytą na Rcmoment.com lub produktami lub usługami sprzedawanymi lub dystrybuowanymi przez Rcmoment.com lub za pośrednictwem Rcmoment.com będą kierowane do CIETAC, South Germany Sub-Commission do arbitrażu, który będzie prowadzony w zgodnie z zasadami arbitrażu Komisji obowiązującymi w momencie składania wniosku o arbitraż. Liczba arbitrów wynosi jeden; Miejscem arbitrażu będą Niemcy; Językiem postępowania arbitrażowego będzie język angielski. Orzeczenie arbitrażowe jest ostateczne i wiążące zarówno dla Ciebie, jak i dla Rcmoment.

ROZDZIAŁ 17 – ZMIANY WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG
Możesz przejrzeć najbardziej aktualną wersję Warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej Witryny lub Usług po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 18 - INFORMACJE KONTAKTOWE
Pytania dotyczące warunków korzystania z usługi należy kierować na adres service@rcmoment.com.


PRAWO RZĄDOWE
Po sfinalizowaniu zakupu na stronie płatności i/lub wyciągu z karty zostanie wyświetlony wyciąg zawierający „rcmoment.com” oraz kod kraju, taki jak „HK”, „Irlandia” itp.
Wszystkie zakupy będą przetwarzane przez nasz odpowiedni podmiot w odpowiednim kraju wskazanym przez kod kraju na wyciągu rozliczeniowym i podlegają prawu lokalnemu.


Nazwa firmy:Chengdu Tongtang Technology Co., Ltd.
Adres spółki:Room 1814, 18th Floor, Building 1, No. 500 Middle Section of Tianfu Avenue, Chengdu High-tech Zone, China (Sichuan) Pilot Free Trade Zone
Telefon:+86 182 8003 5211
(Prosimy pamiętać, że nie jest to adres zwrotny.)

Ostatnio oglądane

NASZE STRONY UCHWYTU PLIKÓW COOKIE

RCMOMENT wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić najlepszą jakość zakupów. Jeśli będziesz nadal korzystać z naszych usług lub założyć nowe konto, założymy, że akceptujesz naszą Politykę prywatności.

Powiedz nam, który produkt chcesz kupować grupowo

Click the refresh verification code